مقاله ها

ثبت نام بيستمين جشن ازدواج دانشجويي در دانشگاهها

ثبت نام بيستمين جشن ازدواج دانشجويي  در دانشگاهها

 

آغاز ثبت نام براي زوج هاي دانشجو از تاريخ 22/06/1395لغايت 30/07/1395 به مدت 40 روز خواهد بود.

تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 01/07/1394 لغايت30/07/1395 مي باشد.

 

- جا مانده هاي نوزدهمين مراسم ازدواج دانشجويي که تاريخ عقد آنها 01/07/1393 الي 01/07/1394 مي باشد در صورتيکه  يکي از زوجين در حال حاضر دانشجو باشد، مي توانند ثبت نام کنند و در صورت اختصاص سهميه از طرف ستاد ازدواج دانشجويي از اين سفر معنوي استفاده خواهند کرد.

- در مواردي که هر دو زوج دانشجو هستند فقط يکي از آنها مي توانند به عنوان داوطلب اصلي اقدام به ثبت نام نمايند.

- دانشجويان مي بايست پس از ثبت نام، مدارک لازم (اصل شناسنامه، کارت ملي زوجين، عقدنامه و کارت دانشجويي) را جهت تاييد به دفتر نهاد دانشگاه يا دفتر استاني مربوطه ارايه نمايند.

ويرايش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تاييد رابط ازدواج امکان پذير مي باشد.