مقاله ها

اطلاعیه مهم (غيبت در جلسه امتحانات)

به اطلاع دانشجویان می رساند طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم غیبت در جلسه امتحان به منزله صفر می باشد،در صورت تشخیص شورای آموزشی موسسه نمره صفر از کارنامه دانشجو حذف می گردد لذا در صورت غیبت در جلسه امتحان می توانید حداکثر تا48ساعت پس از امتحان مدارک پزشکی و...خود را به مدیر گروه مربوطه ارائه دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری