مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

  استاد خانم جعفری نصب  28 اردیبهشت ماه  
  استاد خانم اجاقی 2 و 4 خرداد ماه  
  استادعلیرضا ساربانها 4 خرداد ماه  
       
       
       
       

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

جباري مقدم فاطمه تحليل مدارهاي الکتريکي 1396/03/01 کلاس 110 --- 16:30 الي 18:15
حاتمي پرستو شبکه انتقال داده ها در ايران 1396/03/01 کلاس 403 --- 8 الي 9
ميروکيلي منيرالسادات تحقيق در عمليات 2 1396/03/01 کلاس 410 --- 16:30 الي 18
گودرزي سايه طراحي معماري (5) 1396/03/01 آتليه 3 --- 16:30 الي 18:15
حسيني سيده زينب تربيت بدني 1 1396/03/01 سالن غياث الدين --- 8 الي 10
محبي رضا تمرين هاي معماري 1 1396/03/01 آتليه 4 --- 8 الي 12 و کلاس 521 --- 12 الي 18
عليشيري فرشته زمين شناسي مهندسي 1396/03/01 کلاس 403 --- 13 الي 16
تمدن محسن مدارهاي مخابراتي 1396/03/01 کلاس 516 --- 8 الي 11
تمدن محسن طراحي مدارهاي مجتمع پرتراکم پيشرفته 1396/03/01 کلاس 210 --- 11 الي 12:30 و کلاس 516 ---12:30 الي 14
تمدن محسن الکترونيک3 1396/03/01 کلاس 516 --- 15 الي 17
ساربان ها عليرضا آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 1396/03/01 آزماشين 8 الي 10:45
ساربان ها عليرضا آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي1 1396/03/01 آز ماشين 10:45 الي 13
ساربان ها عليرضا آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي(2) 1396/03/01 از ماشين 13 الي 16:30
ساربان ها عليرضا استاندارد اجرايي تأسيسات الکتريکي 1396/03/01 کلاس 201 --- 13:30 الي 18
رباني فاطمه محيط هاي چند رسانه اي 1396/03/01 کلاس 205 ---- 10:45 الي 14
احمدي رضا برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 1396/03/02 کلاس 210 --- 16:30 الي 18
کشاورزي محمدحسين حسابداري صنعتي1 1396/03/02 کلاس 504 --- 14 الي 18
جباري مقدم فاطمه آزمايشگاه فيزيک 2 1396/03/02 از الکترونيک 2 --- 17:15 الي 18:15
باستاني نصيبه آزمايشگاه الکترونيک کاربردي 1396/03/02 آز مخابرات 1 --- 8 الي 11
باستاني نصيبه آزمايشگاه الکترونيک کاربردي 1396/03/02 آز مخابرات 1 --- 11 الي 14
باستاني نصيبه مباحث ويژه 1396/03/02 کلاس 206 --- 14 الي 15:45
رجبي بهزاد سيستم هاي تلويزيون 1396/03/02 کلاس 202 --- 8 الي 12
رجبي بهزاد منابع تغذيه سوئيچينگ 1396/03/02 کلاس 202 --- 12 الي 16
بام نشين مرتضي سازه هاي بتوني 1396/03/02 کلاس 204 --- 8 الي 13
بام نشين مرتضي پروژه سازه هاي فولادي 1396/03/02 کلاس 204 --- 13 الي 18
گل کار سيد هادي ترموديناميک 1 1396/03/02 کلاس 201 --- 8 الي 10
گل کار سيد هادي مکانيک سيالات 2 1396/03/02 کلاس 201 --- 10 الي 12
گل کار سيد هادي ترموديناميک 2 1396/03/02 کلاس 201 --- 12 الي 14
گل کار سيد هادي ترموديناميک 2 1396/03/02 کلاس 201 --- 14 الي 16
حسيني سيده زينب تربيت بدني 1 1396/03/02 سالن غياث الدين 13 الي 15
هاشمي سيما طراحي معماري 1 1396/03/02 کلاس 501 --- 12:30 الي 18:15
رحيمي مهربان حميد طراحي با دست آزاد 1396/03/02 آتليه 1 --- 8 الي 12:30
جم فريدون زبان تخصصي مکانيک 1396/03/02 کلاس 504 --- 8 الي 9:45
جم فريدون انتقال حرارت 1 1396/03/02 کلاس 504 --- 10 الي 13
مرادي مهدي هيدروليک و پنوماتيک 1396/03/02 کلاس 405 --- 8 الي 11
ذوقي هومن تربيت بدني(2) 1396/03/02 سالن غياث الدين --- 12:30 الي 13:30
علي اکبري امير مکانيک ساختمان 1396/03/02 کلاس 505 --- 13 الي 16
باجلان حيدر کاربرد رايانه دربرق 1396/03/02 کارگاه 1 --- 8 الي 10:45
نجاتيان سونيا انسان،طبيعت،معماري 1396/03/03 کلاس 511 --- 8 الي 18
باستاني نصيبه آزمايشگاه ميکروکنترلرها 1396/03/03 کلاس 111 --- 15:30 الي 17:15
بام نشين مرتضي بارگذاري 1396/03/03 کلاس 406 --- 9 الي 10
قراخانلو ناهيد رياضي2 1396/03/04 سالن کنفرانس --- 8 الي 10:45
قراخانلو ناهيد رياضي2 1396/03/04 سالن کنفرانس --- 10:45 الي 13:45
يگانه محسن رسم فني 4 1396/03/03 کلاس 201 --- 13:45 الي 16:30
گودرزي سعيده زبان خارجي 1396/03/03 کلاس 513 --- 8 الي 13
گودرزي سعيده زبان خارجي 1396/03/03 کلاس 513 --- 13 الي 17
شعباني حميدرضا طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه 1396/03/03 کلاس 512 --- 8 الي 10:45
شعباني حميدرضا طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه 1396/03/03 کلاس 512 --- 10:45 الي 13:45
کيان مهر يونس مکانيک خاک و پي سازي 1396/03/03 کلاس 514 --- 8 الي 12
کيان مهر يونس نقشه برداري ساختمان 1396/03/03 کلاس 514 --- 12:30 الي 17
علي اکبري امير مقاومت مصالح2 1396/03/03 کلاس 515 --- 8 الي 11
علي اکبري امير تحليل سازه ها 1 1396/03/03 کلاس 515 --- 11 الي 14
علي اکبري امير سازه هاي فولادي 2 1396/03/03 کلاس 515 --- 14 الي 16
علي اکبري امير پروژه سازه هاي بتن آرمه 1396/03/03 کلاس 515 --- 16 الي 18
گودرزي سايه تنظيم شرايط محيطي (2) 1396/03/04 آتليه 4 --- 8 الي 12:30 کلاس 521 --- 12:30 الي 18
مولازاده محرم ترسيم فني 1396/03/04 کلاس 523 --- 8 الي 13
مولازاده محرم هندسه ترسيمي 1396/03/04 کلاس 523 --- 13 الي 18
چوپاني رود خاني کيوان بررسي سيستم هاي قدرت2 1396/03/04 کلاس 513 --- 14 الي 18
ميرزايي پريسا فيزيک 2 1396/03/04 کلاس 511 --- 8 الي 10:45
ميرزايي پريسا فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1396/03/04 کلاس 504 --- 12:30 الي 14:15
ميرزايي پريسا فيزيک عمومي 1396/03/04 کلاس 511 --- 10:45 الي 12:30
ميرزايي پريسا فيزيک 2 1396/03/04 کلاس 504 --- 14:15 الي 17:15
حاتمي پرستو شبکه انتقال داده ها در ايران  1396/03/04 کلاس 503 --- 8 الي 11
حاتمي پرستو  NGN شبکه هاي  1396/03/04 کلاس 503 --- 11 الي 13
قنبري محمد کارگاه مخابرات نوري 1396/03/04 کارگاه 1 --- 16 الي 18
جعفري نسب زهرا کارگاه سيستم عامل(2) 1396/03/04 کارگاه 3 --- 14 الي 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

***************************************************************
طراحی وب سایتطراحی سایتسئو و بهینه سازیسئو