مقاله ها

اطلاعیه ها

 

تابلو اعلانات

 تحویل پروژه استاد جبارپور به اطلاع دانشجویان میرساند که زمان تحویل پروژه استاد جبارپور مورخ 96/10/23 روز شنبه از ساعت 8:30 الی 11 در ساختمان 2 می باشد.حضور دانشجویان الزامیست